สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
   


 
 
   ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง
 
 

     เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู  หลังฝน
(หลังตุลาคม เป็นต้นไป)   หากพบการระบาดขอให้แจ้งสถาบันฯ (ห้วยบง) โทร.044-300-994 , 081- 925-0374

     ในกรณีที่เกษตรกรนำตัวอย่้างเพลี้ยแป้งที่พบส่งมอบสถาบันฯ
(ห้วยบง) และพบว่าเป็นเพลี้ยแป้งสีชมพู  สถาบันฯ (ห้วยบง) ก็จะมอบ   แตนเบียนเป็นการแลกเปลี่ยน

 

 
 
 

 

 
สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ (ห้วยบง)
โดยคลิกที่ภาพด้านล่างนี้
   มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ห้วยบง 80"       
       เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ทีี่พัฒนามา โดย
  ความร่่วมมือระหว่าง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
  ม.เกษตรศาสตร์ กับ มูลนิธิสถาบันฯ
                                                    อ่านต่อ....

กลับสู่ด้านบน

 

                          มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย แผนที่
1168/26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 15 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120
Email : ttdi@tapiocathai.org
Tel  (02) 6799112-3  
...........................................................................
                                     สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) แผนที่
131 หมู่ 5 ตลาดห้วยบง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Email : huaybong@tapiocathai.org
                                 Tel  (044) 044-300-994  (081) 925-0374  Fax (044) 249-770